Deze site bevat een schat aan gegevens over de vogels van Europa. Van 445 in Europa voorkomende soorten zijn de volgende gegevens opgenomen:

- De naam in het Latijn, Nederlands en Engels
- Een omschrijving van de kenmerken, geluid, habitat, voedsel en verspreiding
- Een aantal geluidsfragmenten als zang, lokroep, alarmroep enz..
- Een aantal foto's
- Een of meerdere video's van de soort
- Verspreidingskaartjes van de soort in Europa en in Nederland
- Waarnemingen tot op heden in Nederland in zijn geheel én per provincie
- Afbeeldingen en grote afbeeldingen met determinatiekenmerken (loupe aanklikken)
- Links naar informatie over de soort op andere websites

Kies een familie:

Duikers
Futen
Stormvogels
Stormvogeltjes
Jan-van-genten
Aalscholvers
Pelikanen
Reigers
Ooievaars
Ibissen
Flamingo's
Zwanen
Ganzen
Grondeleenden
Duikeenden
Zaagbekken
Gieren
Arenden
Wouwen & Kiekendieven
Buizerds & Haviken
Visarenden
Valken
Ruigpoothoenders
Fazanten
Rallen
Kraanvogels
Trappen
Scholeksters
Kluten
Grielen
Vorkstaartplevieren
Plevieren
Strandlopers
Wulpen & Grutto's
Ruiters
Snippen
Franjepoten
Jagers
Meeuwen
Sterns
Alken
Zandhoenders
Duiven
Koekoeken
Papegaaien
Kerkuilen
Uilen
Nachtzwaluwen
Gierzwaluwen
IJsvogels
Bijeneters
Scharrelaars
Hoppen
Spechten
Leeuweriken
Zwaluwen
Kwikstaarten
Pestvogels
Waterspreeuwen
Winterkoningen
Heggenmussen
Lijsters
Zangers
Vliegenvangers
Timalia's
Staartmezen
Mezen
Boomklevers
Rotskruipers
Boomkruipers
Buidelmezen
Wielewalen
Klauwieren
Kraaien
Spreeuwen
Mussen
Vinken
Gorzen

of kies direct een soort:

Kies een soort (nederlandse naam) Kies een soort (latijnse naam)